NazivPlanovi luka istočnog Jadrana iz sredine 20. st.
  
rrep
 
70 (11-20)
Fizički opisNa papiru je otisnut plan tj. situacija luke Sv. Jakov Nerezine prikazana u mjerilu 1:1000. U donjem desnom uglu otisnuta je tabelica s upisanim vrijednostima.
Inventarni brojKPO-PZ 20749
BazaFundus
rrep
11
Fizički opisNa papiru je otisnut plan luke Pula nacrtan u mjerilu 1:5000.
Inventarni brojKPO-PZ 20745
BazaFundus
rrep
12
Fizički opisNa papiru je crtež koji je napravljen u mjerilu 1:5000, a prikazuje luku Koper. Olovkom su dodatno ucrtani novi dijelovi obale koja se trebala graditi 1961. U dnu su potpisi, nečitki.
Inventarni brojKPO-PZ 20744
BazaFundus
rrep
13
Fizički opisNa papiru je otisnut plan riječke luke u mjerilu 1:500.
Inventarni brojKPO-PZ 20736
BazaFundus
rrep
14
Fizički opisNa papiru je crtež koji prikazuje plan proširenja pristaništa za trgovinu drvom na Brajdici. Tlocrt je napravljen u mjerilu 1:250, zatim su prikazani presjeci ai b te ci d u mjerilu 1:50. U donjem dijelu su data objašnjenja. Crtež je u boji.
Inventarni brojKPO-PZ 20724
BazaFundus
rrep
15
Nazivplan
Fizički opisNa papiru je plan Sušaka - Brajdica crtan u mjerilu 1:1000. Na crtežu su prikazana skloništa ispod Šetališta XIII. divizije. Skloništa su označena plavom bojom te su ulazi označeni brojkama. U donjem dijelu se nalazi pripližna skica tj. pogled s također naznačenim ulazima.
Inventarni brojKPO-PZ 20722
BazaFundus
rrep
16
Fizički opisNa papiru koji je podijeljen u dva dijela nalazi se plan lučkih postrojenja Rijeke 1943. godine u mjerilu 1:4000. U donjem lijevom uglu je detaljni prikaz grodogradilišta Cantieri navali del carnaro, a u desnom uglu je detaljni prikaz luke za prijenos nafte. U sredini su dvije tablice. U tablici na lijevom papiru su predviđeni upisi oscilacija mora te meteoroloških uvjeta. U drugoj tablici predviđeni su upisi usidravanja tijekom dana. Na pozadini je otisnuto isto.
Inventarni brojKPO-PZ 20721
BazaFundus
rrep
17
Fizički opisNa papiru koji je impregniran nacrtan je plan riječke luke. Plan j eočigledno korigiran u nekoliko faza. Prikazuje područje Brajde prije nasipavanja. Zapravo se radi o planu nasipavanja mora od mjesta malog brodogradilišta ispod kapucinskog vrta do skladišta za drva. Prvi upisi su na njemačkom jeziku, zatim olovkom na talijanskom jeziku, te flomasterom na hrvatskom jeziku, s time da je u donjem desnom uglu osoba koja je radila korekcije na hrvatskom potpisana s datumom iz 1958.
Inventarni brojKPO-PZ 20707
BazaFundus
rrep
18
Fizički opisPlan riječke luke otisnut na papiru. Označeni su nazivi pojedinih dijelova grada vezanih uz industrijska postrojenja u gradu i luci. U dnu je kompas koji pokazuje orijentaciju karte. Plan je napravljen u mjerilu 1:8000. U donjem desnom uglu je datum i potpis (nečitak). U gornjem lijevom uglu je naveden naslov: Planimetria del porto di Fiume a cura dell'Azienda dei Magazzini generali.
Inventarni brojKPO-PZ 20706
BazaFundus
rrep
19
Fizički opisNa papiru je otisnuta preslika crteža koji prikazuje plan luke Lovran iz 1948. godine, napravljen u mjerilu 1:1000. U donjem desnom uglu otisnuta je tabelica u kojoj su upisana imena autora i ostali podaci.
Inventarni brojKPO-PZ 18899
BazaFundus
rrep
20
70 (11-20)