NazivFotografije iz Zbirke Croatia Line
  
rrep
 
1.620 (1.611-1.620)
Inventarni brojOPP-ZCL 23413
BazaFundus
rrep
1.611
Inventarni brojOPP-ZCL 23408
BazaFundus
rrep
1.612
Inventarni brojOPP-ZCL 23406
BazaFundus
rrep
1.613
Inventarni brojOPP-ZCL 23405
BazaFundus
rrep
1.614
Inventarni brojOPP-ZCL 23403
BazaFundus
rrep
1.615
Fizički opisParobrod Bihać u plovidbi otvorenim morem. Pripadao je brodaru JUGOLINIJA iz Rijeke. Izgrađen je 1930. u Glasgowu. Prvo mu je ime bilo Princ Andrej kao brod za Dubrovačku parobrodarsku plovidbu. 1946, preimenovan je u Bihać, a do 1947. ostaje u floti Dubrovačke parobrodarske plovidbe, da bi te godine postao brod Jugoslavenske slobodne plovidbe. Imao je 5.092 BRT. Do 1955. u sastavu Jugolinije, a od 1956. prelazi u vlasništvo brodara Splošna plovba Piran. Plovio je do 1968. kada je predan u rezalište, u Splitu.
Inventarni brojOPP-ZCL 23223
BazaFundus
rrep
1.616
Fizički opisParobrod Kornat u plovidbi otvorenim morem. Pripadao je brodaru JUGOLINIJA iz Rijeke. Izgrađen je 1918. u Belfastu. Imao je 5.295 BRT. U sastavu Jugolinije bio je do 1955. kada je predan brodaru Splošna plovba Piran.
Inventarni brojOPP-ZCL 23222
BazaFundus
rrep
1.617
Fizički opisParobrod Bihać u plovidbi otvorenim morem. Pripadao je brodaru JUGOLINIJA iz Rijeke. Izgrađen je 1930. u Glasgowu. Prvo mu je ime bilo Princ Andrej kao brod za Dubrovačku parobrodarsku plovidbu. 1946, preimenovan je u Bihać, a do 1947. ostaje u floti Dubrovačke parobrodarske plovidbe, da bi te godine postao brod Jugoslavenske slobodne plovidbe. Imao je 5.092 BRT. Do 1955. u sastavu Jugolinije, a od 1956. prelazi u vlasništvo brodara Splošna plovba Piran. Plovio je do 1968. kada je predan u rezalište, u Splitu.
Inventarni brojOPP-ZCL 23224
BazaFundus
rrep
1.618
Fizički opisParobrod Sutjeska pripadao je sušačkom brodaru Oceania, Sušak, a prije drugog svjetskog rata nosio je ime Timok. Imao je 3117 BRT. Izgrađen je 1920. u Rotterdamu.1947. predan je Jugoliniji.
Inventarni brojOPP-ZCL 23221
BazaFundus
rrep
1.619
Fizički opisMotorni brod Bratstvo izgrađen je u brodogradilištu 3. Maj u Rijeci, 1958. Gradnja broj 433. Brod je imao 1818 Brt. Pripadao je kompaniji Jugolinija Rijeka. Brod je održavao linije prema sjevernoj Europi i prema SAD-u. Fotografija broda Bratstvo u luci Messina na Siciliji.
Inventarni brojOPP-ZCL 24872
BazaFundus
rrep
1.620
1.620 (1.611-1.620)